• Štatút významnej investície
  • Efektívne a hospodárne
  • Pripravujeme strategický park Haniska

O spoločnosti
InvEast SK

InvEast SK, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 51 661 357 je spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR...

Viac info

Kontakt
InvEast SK, s.r.o.

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
+421 911 705 530
inveastsk@inveastsk.sk

Viac info

Aktuality

Dôležitý oznam!

Spoločnosť InvEast SK, s. r. o. oznamuje, že z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu, všeobecných odporúčaní ústredného krízového…

Viac info